CO TO JEST PRZEDSZKOLE LEŚNE?

Leśne przedszkole to miejsce gdzie dzieci wychowywane są w zgodzie z naturą i jej cyklicznością.
Zdobywają nowe umiejętności i wiedzę w oparciu o poszanowanie otaczającego środowiska naturalnego, kulturowego i historycznego. Przedszkole leśne charakteryzuje się całkowitym zanurzeniem w naturze, co oznacza rezultat w postaci głębokiego i osobistego kontaktu z naturą, w której dzieci doznają wyjątkowej stymulacji i doświadczają naturalnej nauki nieodłącznie wpisanej w ich rozwój.
Leśne przedszkole to miejsce, w którym dzieci spędzają około 80% czasu dziennie na dworze bawiąc się i ucząc w otoczeniu przyrody.

EDUKACJA

 

Edukacja dzieci w przedszkolach leśnych przebiega w pełnej harmonii z przyrodą i z własnymi możliwościami. Dzieci otrzymują szacunek i zaufanie od opiekunów i nauczycieli. Na drodze edukacji przedszkolaki rozwijają samodzielność w działaniu i myśleniu, a także kreatywność. Wzrasta świadomość ich możliwości poprzez podejmowanie wyzwań i ryzyka podczas swobodnego eksplorowania leśnego otoczenia. Dziecko, które w przedszkolu otrzymało empatię, zrozumienie, które mogło swobodnie wyrażać swoją opinię i być asertywnym, z powodzeniem może podjąć naukę w szkole.

Celem leśnego przedszkola jest umożliwienie dzieciom przeżycia wspaniałej przygody. W ich odbiorze, przygody bez szczególnego planu i scenariusza. Takiej po prostu, spontanicznej, aby poznawanie przyrody i nauka przebiegała w tzw. procesie „flow”. Należy dać możliwość sprawdzenia jak łechce trawa, jak bzyczą owady na łące, jak zimna jest woda w rzece czy jak pyszne są maliny i jagody w lesie. Swobodna zabawa jest wartością kluczową często zagłuszaną przez natłok zajęć dodatkowych, zabaw aranżowanych przez dorosłych czy siłę urządzeń elektronicznych. Twierdzenie naszych dziadków, że „dzieci są albo czyste, albo szczęśliwe” to doskonały jednozdaniowy opis tego, co jest bliskie przedszkolom leśnym.

DZIECKO

 

Rozwój dzieci w przedszkolach leśnych przebiega w pełnej harmonii z przyrodą i z własnymi możliwościami. Dzieci otrzymują szacunek i zaufanie od opiekunów i nauczycieli. Na drodze edukacji przedszkolaki rozwijają samodzielność w działaniu i myśleniu, a także kreatywność. Wzrasta świadomość ich możliwości poprzez podejmowanie wyzwań i ryzyka podczas swobodnego eksplorowania leśnego otoczenia. Dziecko, które w przedszkolu otrzymało empatię, zrozumienie, które mogło swobodnie wyrażać swoją opinię i być asertywnym, z powodzeniem może podjąć naukę w szkole.

RODZIC

 

Każde dziecko może stać się leśnym przedszkolakiem, bo jego naturą jest odkrywanie świata, eksplorowanie otoczenia oraz odbieranie bodźców z otoczenia wszystkimi zmysłami. To od rodziców zależy czy posiadając wiedzę o wpływie leśnej edukacji na rozwój dzieci zdecydują się na posłanie dziecka do przedszkola leśnego.

Rodzic leśnego przedszkolaka to osoba, która jest świadoma celów, idei, sensów i korzyści jakie płyną z edukacji w naturze. To człowiek współpracujący z nauczycielem w celu jednolitego oddziaływania pedagogicznego, a także zaangażowany w życie przedszkola.

NAUCZYCIEL

 

Misją nauczyciela w przedszkolu leśnym jest Towarzyszenie dziecku w jego rozwoju poprzez obserwację, której celem jest rozpoznawanie jego potrzeb oraz stwarzanie możliwości do ich zaspokajania. Nauczyciel pełniący rolę towarzysza jest świadomy tego, że każde dziecko jest inne, ma odmienne potrzeby, różnie reaguje w określonych sytuacjach. Stwarza możliwości do chęci poszukiwania przez dziecko, tworzy przyjemną atmosferę w grupie. Jest opiekuńczy, nie
nadopiekuńczy i ma zaufanie do dziecka, jego decyzji i wyborów.

Towarzysz leśnych przedszkolaków jest świadomy swoich mocnych i słabych, stoi na straży bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. Uczestniczy w szkoleniach, kursach, konferencjach oraz innych formach doskonalenia zawodowego i poszerzania kompetencji. Kocha naturę i naturalny rozwój. Współpracuje z rodzicami dzieci w celu jednolitego oddziaływania pedagogicznego. Nauczyciel posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą.
Szkolenia dla nauczycieli i kadry leśnych przedszkoli

BEZPIECZEŃSTWO

 

W sytuacji zagrożenia takie elementy jak wiedza, odpowiednia postawa, wyposażenie, zdolność analizy sytuacji przeświadczą o tym jakie żniwo to zagrożenie zbierze. Dla bezpieczeństwa Leśnych Przedszkolaków w PIPL analizujemy te zagrożenia jeszcze zanim wystąpią. W przedszkolu, w domu na wakacjach. Wychodzimy im na przeciw, tak aby w chwili próby opiekun mógł stanąć na wysokości zadania. Zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne. Odpowiedzialność za nieudzielenie pomocy sroga, a moment w którym stajemy z niebezpieczeństwem oko w oko, to nie jest czas na naukę, to jest czas na zdecydowane i skuteczne działanie. Na tym polu musimy być absolutnie świadomi naszej determinacji i zdecydowania w działaniu.
Szkolenia z bezpieczeństwa dla leśnych przedszkoli

Galerie

Członkowie

Lorem Ipsum

 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Lorem Ipsum

 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Lorem Ipsum

 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.

Partnerzy