Edukacja Naturalnie!

Zapraszamy na czwartą edycję konferencji “Edukacja Naturalnie! Edycja 2022”

 

Jeśli interesujesz się edukacją leśną i blisko przyrody, pracujesz z dziećmi i szukasz inspiracji, jesteś ciekawy dlaczego, po co i jak to działa przyjedź do Białegostoku! Nasi prelegenci to przede wszystkim doświadczeni praktycy, dzięki którym zgłębicie tematykę konferencji od strony doświadczeń, tak z Polski jak i innych krajów europejskich.

 

Edukacja naturalnie to kontakt z naturą oraz wspieranie naturalnego rozwoju dziecka poprzez szacunek dla ucznia, podążanie za jego indywidualnymi potrzebami, zainteresowaniami, możliwościami.

Zapraszamy na Konferencję Edukacja naturalnie! – edycja 2022
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
Celem konferencji jest upowszechnienie i udostępnienie do szerokiego wykorzystania wypracowanego modelu innowacji edukacyjnej i społecznej jaką są przedszkola i szkoły leśne oraz edukacja bliska naturze. Ważnym aspektem konferencji jest wzbogacanie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki negatywnych skutków syndromu deficytu natury i rozważania o potrzebie zmiany podejścia do edukacji w kontekście zachodzących zmian społecznych, kulturowych i gospodarczych na uwzględniające personalizację i indywidualizację procesu nauczania.
Jeśli interesujesz się edukacją leśną i blisko przyrody, pracujesz z dziećmi i szukasz inspiracji, jesteś ciekawy dlaczego, po co i jak to działa przyjedź do Białegostoku! Nasi prelegenci to przede wszystkim doświadczeni praktycy, dzięki którym zgłębicie tematykę konferencji od strony ich doświadczeń. Konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń i przygotowania nauczycieli i edukatorów do wdrożenia zasad edukacji naturalnej i edukacji leśnej również w przedszkolach i szkołach publicznych w całej Polsce.
Konferencja „Edukacja Naturalnie! Edycja 2022″ jest wydarzeniem plenerowym. Wykłady gości specjalnych, wykłady w grupach, warsztaty terenowe oraz panele dyskusyjne w grupach odbędą się w lesie, na polanie, na bazach terenowych Puszczyka.
Oferujemy:
– Ciekawe i wartościowe wykłady gości specjalnych oraz prelegentów
– Warsztaty terenowe prowadzone przez praktyków
– Panele dyskusyjne na tematy zgłoszone przez uczestników w czasie rejestracji
– Całodzienne wyżywienie
– przerwa kawowa, obiad oraz podwieczorek przy ognisku
– całodzienny, bliski kontakt z naturą
Miejsce:Baza terenowa Leśnego Przedszkola Puszczyk i Leśnej Szkoły Puszczyk, Osowicze (200 m od granicy Białegorstoku)
Więcej informacji na stronie internetowej Konferencji:
edukacjanaturalnie.com
Kontakt w sprawie konferencji:
od poniedziałku do piątku
od godz. 10:00 do 17:00
Agata Preuss
tel: +48 883 328 598
​​
konferencja@edukacjanaturalnie.com
Zdanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

We invite you to the second edition of the conference ‘Education Naturally! – forest schools and kindergartens’. The conference presents topics related to the functioning of forest kindergartens and forest primary schools.

 

If you are interested in forest education and education close to nature, you work with children and are looking for inspiration, you are curious why and how it works come to Bialystok! Our speakers are above all experienced practitioners, thanks to whom you will explore the subject of the conference from the practicians, both from Poland and other European countries.

 

Education naturally is understood in two ways:
1. education in contact with nature
2. supporting the child’s natural development through respect for the child nature, following his individual needs, interests and possibilities.

 

The aim of the conference is to disseminate knowledge in the field of forest kindergartens and schools as well as education in nature through exchange of experiences and networking.

 

All lectures of the conference will take place on Saturday, October 19th. On Friday, October 18th, we invite you to a study visit to the forest kindergarten and forest school, discussion panels and workshops.

 

Our speaker are from Poland,Denmark, Lithuania, Romania, UK, Switzerland and Slovakia. On Saturday, the lecture part will include: Darren Lewis (UK), Karen MacLean (DK), Wiktor Naturski (PL), Zilvinas Karpis (LT), Sonia Donca Bercuci (RO), Katarzyna Simonienko (PL), Agata Preuss (PL), Agnieszka Kuźba (PL), Katarzyna Rosińska (PL), Ondrej Zoričák (SK) , Dorota Zaniewska (PL), Mirosława Grześkowiak (PL) among others.

Plan konferencji:

 

Piątek, 18 października
10.00 – 13.00 wizyta studyjna w leśnym przedszkolu Puszczyk oraz w Leśnej Szkole Puszczyk (liczba miejsc ograniczona)
14.00 – 17.00 panele dyskusyjne, warsztaty
17.00- 19.00 wymiana doświadczeń i integracja przy ognisku w bazie terenowej Puszczyka

 

Sobota 19 października
8.30 – 9.00 rejestracja
9.00 – 9.20 powitanie gości, słowo wstępu
9.20 – 11.00 I blok
11.00 – 11.20 przerwa kawowa
11.20 – 13.20 II blok
13.20 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 17.00 III blok
17.00 – 17.20 podsumowanie konferencji

 

Inicjatorem wydarzenia jest Polski Instytut Przedszkoli Leśnych we współpracy z Wydziałem Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Bilety: https://edukacjanaturalnie.konfeo.com
Szczegóły dotyczące wydarzenia i informacje: biuro@lesneprzedszkola.pl

Conference schedule:

 

Friday, October 18th
10.00 – 13.00 study visit in the forest kindergarten Puszczyk and in the Forest School Puszczyk (limited number of places, registration)
14.00 – 17.00 discussion panels, workshops
17.00- 19.00 exchange of experience and integration by the fire in the Puszczyk forest base

 

Saturday, October 19th
8.30 – 9.00 registration
9.00 – 9.20 greeting guests, a word of introduction
9.20 – 11.00 I block of presentations and lectures
11.00 – 11.20 coffee break
11.20 – 13.20 II block of presentations
13.20 – 14.00 lunch break
14.00 – 17.00 III block of presentations and lectures
17.00 – 17.20 summary of the conference

 

The organizer of the event is the Polish Forest Kindergarten Institute in cooperation with the Faculty of Pedagogy of the University of Bialystok, Poland.

 

Event details and ticket information:
https://educationnaturally.konfeo.com

 

Questions can be directed to biuro@lesneprzedszkola.pl

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.