O instytucie

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych powstał z myślą o szerzeniu idei przedszkoli leśnych w Polsce.

Jego misją jest zrzeszanie, wspieranie i edukowanie miłośników leśnej edukacji przedszkolnej.

 

Jednym z ważniejszych założeń Instytutu jest wypracowanie standardów funkcjonowania leśnych przedszkoli w naszym kraju. Celem Instytutu jest także działanie na rzecz przedszkolnej edukacji leśnej w Polsce, aby w efekcie doprowadzić do uzyskania przez te inicjatywy prawnego statusu przedszkoli.

 

Instytut powstał z inicjatywy Fundacji trzy czte ry! z Białegostoku, a tworzą go założyciele i nauczyciele pierwszych przedszkoli leśnych w Polsce: Puszczyk (Białystok), Dziupla (Kielce), Widnokrąg (Michałówek), Wilczek (Gdańsk), Włóczykij (Ostrołęka) oraz Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.

 

Instytut współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, z Wrocławskim Stowarzyszeniem Wychowawców oraz innymi instytucjami w realizowanych projektach

 

 

Kto tworzy PIPL

Agata Preuss

koordynator działań Instytutu

 

pedagog, trener edukacji outdoorowej, autorka programów edukacyjnych oraz artykułów popularyzujących ideę przedszkoli leśnych, dyrektor Przedszkola Leśnego Puszczyk w Białymstoku, inicjatorka powołania PIPL

Dorota Zaniewska

koordynator ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej

 

antropolog, keynote speaker w tematyce przedszkoli leśnych, trener edukacji outdoorowej, popularyzatorka idei przedszkoli leśnych, współzałożycielka Przedszkola Leśnego Puszczyk w Białymstoku, inicjatorka powołania PIPL

Agnieszka Kudraszow

koordynator ds. programowych

 

trener edukacji outdoorowej, keynote speaker w tematyce przedszkoli leśnych, autorka artykułów popularyzujących ideę przedszkoli leśnych, dyrektor Leśnej Szkoły Puszczyk w Białymstoku, współzałożycielka Przedszkola Leśnego Puszczyk, inicjatorka powołania PIPL

Michał Napiórkowski

koordynator ds. bezpieczeństwa

 

strażak, ratownik, prezes Fundacji Strefa Przetrwania, autor programów szkoleń z zakresu ratownictwa, instruktor technik surviwalowych, współzałożyciel Przedszkola Leśnego Włóczykij w Ostrołęce, autor pakietu bezpieczeństwa w przedszkolach leśnych PIPL

Anna Parzychowska

koordynator ds. publikacji

 

pedagog, fotograf, grafik, nauczyciel w leśnym przedszkolu, autorka scenariuszy terenowych, trener edukacji outdoorowej

Ewelina Jędrych

koordynator ds. współpracy polsko – czeskiej

 

pedagog, posiada doświadczenie pracy w przedszkolach leśnych w Czechach i Polsce, współorganizatorka Letniej Szkoły dla pedagogów przedszkoli leśnych “Nauczyciel bliski przyrodzie” i leśnego klubu mam

Rafał Ryszka

koordynator ds. współpracy polsko-niemieckiej

 

pedagog, trener, autor książek i artykułów w tematyce pedagogiki przeżyć, popularyzator idei Waldkindergarten w Polsce

Marta Cichowska-Napiórkowska

koordynator regionalny

 

współzałożycielka i koordynator Przedszkola Leśnego Włóczykij w Ostrołęce

Katarzyna Rosińska

koordynator regionalny

 

pedagog, biolog, ornitolog, autorka programu Dzika Klasa, założycielka i koordynator projektu Leśna Baza Wilczek w Gdańsku, trener edukacji outdoorowej

Edyta Karnas

koordynator regionalny

 

współzałożycielka i koordynator projektu Przedszkole Leśne Dziupla w Kielce, prezes Fundacji Przystań w Naturze

dr Magdalena Christ

rada naukowa

 

dr nauk społecznych, pracuje na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współzałożycielka projektu Leśne Przedszkole Mysikrólik w Wymysłowie

dr Szymon Godawa

rada naukowa

 

dr nauk społecznych, pracuje na wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr Joanna Godawa

rada naukowa

 

dr nauk społecznych, pracuje na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach