Kurs Edukacji i Animacji Przyrodniczej

Kurs Edukacji i Animacji Przyrodniczej to wieloaspektowe szkolenie skierowane do osób pragnących hobbystycznie lub zawodowo zajmować się szeroko pojętą edukacją przyrodniczą…

 

Kurs realizowany jest przez cały rok w formie 5 weekendowych zjazdów, prowadzonych na Pojezierzu Brodnickim. Każde spotkanie prowadzone jest wg podobnego schematu, dzięki któremu uczestnicy stają się świadkami przemian zachodzących w przyrodzie. Kurs dedykowany jest osobom, które chcą podnieść swoje kompetencje przyrodnicze jak również poznać sposoby przekazywania wiedzy w nowoczesny i atrakcyjny sposób dla odbiorcy. Program szkolenia został przygotowany z myślą o nauczycielach, pedagogach, edukatorach, rodzicach i miłośnikach leśnej edukacji oraz tych, którym bliski jest kontakt z naturą.

 

Kurs rekomendowany jest przez Polski Instytut Przedszkoli Leśnych.

 

Pracownikom przedszkoli leśnych, które otrzymały certyfikat PIPL przysługuje 10% rabat.

 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://edukatorprzyrody.pl/