Przygotowanie do pracy w leśnym przedszkolu

Przygotowanie do pracy w leśnym przedszkolu

 

To 3-dniowe szkolenie skierowane do osób, które zamierzają lub już pracują w leśnym przedszkolu. Celem szkolenia jest poznanie życia codziennego przedszkola leśnego, jego koncepcji pedagogicznej oraz organizacji pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej.

Jednocześnie w szkoleniu może wziąć udział od 1 do 6 osób.

 

Harmonogram szkolenia:

  • Dzień I:
    8.30 – 16.00 – pobyt w przedszkolu leśnym (obserwacja)
  • Dzień II:
    8.30 – 16.00 – pobyt w przedszkolu leśnym (praktyka)
  • Dzień III:
    9.00 – 15.00 – pobyt w przedszkolu (praktyka)

 

Szkolenie można skrócić do 2 dni na wniosek uczestnika, jednak wysokość opłaty nie zmienia się.
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Gdzie:
Przedszkole Leśne Puszczyk, Białystok

 

Opłata:
1500 zł/osoba

 

Termin:
ustalany indywidualnie

 

Zapisy i informacje:
biuro@lesneprzedszkola.pl

 

Regulamin szkolenia