Przygotowanie do pracy w leśnym przedszkolu

Przygotowanie do pracy w leśnym przedszkolu

 

To 3-dniowe szkolenie skierowane do osób, które zamierzają lub już pracują w leśnym przedszkolu. Celem szkolenia jest poznanie życia codziennego przedszkola leśnego, jego koncepcji pedagogicznej oraz organizacji pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej.

Jednocześnie w szkoleniu może wziąć udział od 1 do 3 osób.

 

Harmonogram szkolenia:

 • Dzień I:
  8.30 – 16.00 – pobyt w przedszkolu leśnym (obserwacja)
  17.30 – 18.30 – teoria
 • Dzień II:
  8.30 – 16.00 – pobyt w przedszkolu leśnym (praktyka)
 • Dzień III:
  9.00 – 15.00 – pobyt w przedszkolu (praktyka)

 

Ilość godzin teoretycznych: 1
Ilość godzin praktycznych: 21

 

Szkolenie można skrócić do 2 dni na wniosek uczestnika, jednak kwota darowizny nie zmienia się.
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Gdzie:
Przedszkole Leśne Puszczyk, Białystok

Leśne Przedszkole Dziupla, Kielce

Leśna Baza Wilczek, Gdańsk

 

Opłata:
300 zł/osoba

 

Termin:
ustalany indywidualnie

 

Zapisy i informacje:
biuro@lesneprzedszkola.pl