Wsparcie PIPL

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych udziela kompleksowego wsparcia w zakładaniu przedszkoli leśnych w oparciu o swoje doświadczenie i rekomendacje.

Uzyskaj certyfikat PIPL dla swojego przedszkola. Certyfikat to gwarancja jakości i potwierdzenie, że przedszkole realizuje standardy PIPL. To informacja dla rodziców, że placówka jest godna zaufania.

CO OFERUJEMY:

 • Pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu przedszkola
 • Umieszczenie na mapie rekomendowanych przedszkoli leśnych PIPL
 • Wsparcie podstawowe – akty prawne, wzory dokumentów i rekomendacje do prowadzenia przedszkola
 • Wsparcie rozszerzone – standardy i procedury bezpieczeństwa, wzory dokumentacji
 • Pierwszeństwo i zniżki na udział w szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez PIPL
 • Rabaty na publikacje PIPL

 

Aby rozpocząć współpracę z PIPL w celu uzyskania Certyfikatu Polskiego Leśnego Przedszkola należy wybrać rodzaj wsparcia.

Rozpoczęcie procesu certyfikacji nie jest gwarancją otrzymania Certyfikatu Polskiego Leśnego Przedszkola.

Aby uzyskać Certyfikat należy spełnić warunki organizacyjne i bezpieczeństwa według zaleceń PIPL.

Wsparcie podstawowe

 

Co zawiera pakiet:

 • Wytyczne organizacyjne i formalne
 • Akty prawne i wzory dokumentacji (regulaminy, statuty, karty zgłoszeniowe, wzory umów, zakres obowiązków nauczycieli, ), procedury bezpieczeństwa
 • Wsparcie w uruchomieniu (jak rozmawiać z rodzicami, gotowa prezentacja dla rodziców, rekomendowane ubrania, wyposażenie przedszkola)
 • Bezpieczeństwo – procedury bezpieczeństwa w przedszkolu leśnym, autorskie programy profilaktyczne dla dzieci i rodziców,  edukacja kadry placówki w zakresie ratownictwa dzieci i niemowląt
 • Wytyczne dotyczące kadry
 • Godzinna konsultacja telefoniczna lub na Skype

 

Cena pakietu: 990 zł

Wsparcie rozszerzone

 

Co zawiera pakiet:

 • Wytyczne organizacyjne i formalne
 • Akty prawne i wzory dokumentacji (regulaminy, statuty, karty zgłoszeniowe, wzory umów, zakres obowiązków nauczycieli, ), procedury bezpieczeństwa
 • Wsparcie w uruchomieniu (jak rozmawiać z rodzicami, gotowa prezentacja dla rodziców, rekomendowane ubrania, wyposażenie przedszkola)
 • Bezpieczeństwo –procedury bezpieczeństwa w przedszkolu leśnym, autorskie programy profilaktyczne dla dzieci i rodziców,  edukacja kadry placówki w zakresie ratownictwa dzieci i niemowląt
 • Wytyczne dotyczące kadry
 • 3 godzinny konsultacji telefonicznych lub na Skype
 • Program wychowania przedszkolnego „Przedszkolak w lesie” dostosowany do realizacji podstawy programowej MEN w leśnym przedszkolu
 • Szkolenie dla kadry z zakresu wdrażania programu wychowania przedszkolnego „Przedszkolak w lesie”

 

Cena pakietu: 2200 zł

Informacje i zgłoszenia:
biuro@lesneprzedszkola.pl